Girls State (2024)

ประเทศ : United States

ผู้กำกับ : Amanda McBaine , Jesse Moss

นักแสดง : Cecilia Bartin , Faith Glasgow , Brooke Taylor

ผู้เขียนบท : Amanda McBaine , Jesse Moss

เวลา : 1h 35m

ประชาธิปไตยอเมริกาจะเป็นอย่างไรหากตกอยู่ในมือของเด็กสาววัยรุ่น ในสารคดีเรื่องนี้ ผู้นำเยาวชนสตรีรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานชีวิตแตกต่างหลากหลายในมิสซูรีจะได้ประสบการณ์ตรงเสมือนจริงที่จะต้องสร้างรัฐบาลขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

สิ่งที่คุณอาจสนใจ