GomBurZa ศรัทธาผู้กล้าแกร่ง (2023)

ประเทศ : Philippines

ผู้กำกับ : Pepe Diokno

นักแสดง : Dante Rivero , Cedrick Juan , Enchong Dee

ผู้เขียนบท : Rody Vera , Pepe Diokno , Ian Victoriano

เวลา : 1h 52m

ผลงานสร้างจากเหตุการณ์จริง เรื่องราวของบาทหลวงสามคนที่ต้องเผชิญความยากลำบากหลังลุกขึ้นสู้เพื่อต่อต้านความไม่เท่าเทียม เมื่อฟิลิปปินส์ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน

สิ่งที่คุณอาจสนใจ