Oh My Dog (2022)

ประเทศ : India

ผู้กำกับ : Sarov Shanmugam

นักแสดง : Aasha , Afzal , Aparna

ผู้เขียนบท : Sarov Shanmugam

เวลา : 2h 1m

ภาพยนตร์เรื่องนี้ว่ากันว่าสร้างจากสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างเด็กชายกับสุนัขกับความรักและความเสน่หาที่พวกเขามีต่อกัน

สิ่งที่คุณอาจสนใจ