What Did You Eat Yesterday? The Movie เมื่อวานคุณทานอะไร (2021)

ประเทศ : Japan

ผู้กำกับ : Kazuhito Nakae

นักแสดง : Hidetoshi Nishijima , Seiyô Uchino , Kôji Yamamoto

ผู้เขียนบท : Naoko Adachi

เวลา : 2h

Kakei Shiro เป็นทนายความอายุ 45 ปีที่ทำงานในสำนักงานกฎหมายเล็กๆ เขาเป็นคนทำอาหารเก่งและเป็นคนพิถีพิถันและมัธยัสถ์ที่รักษางบประมาณค่าอาหารต่อเดือนไว้ที่ 25,000 เยน กิจวัตรประจำวันของชิโระคือเลิกงานตรงเวลาและไปซูเปอร์มาร์เก็ตลดราคาใกล้ๆ ยาบุกิ เคนจิ หุ้นส่วนของเขาเป็นช่างทำผมอายุ 40 ปี พวกเขาสองคนแชร์อพาร์ทเมนต์สองห้องนอนและประเด็นปลีกย่อยของผู้ชายสองคนที่อยู่ด้วยกันจะมาถึงโต๊ะอาหารทุกวัน แม้ว่าทั้งสองคนจะคบกันมาสามปีแล้ว และพ่อแม่ของ Kakei รู้ว่าเขาเป็นเกย์ แต่ Kakei ก็ไม่เคยเปิดเผยความจริงที่ว่าเขาเป็นเกย์หรือ Kenji เป็นคู่หูของเขาให้ใครรู้

สิ่งที่คุณอาจสนใจ